Us presentem una nova col·laboració: TAAF + BE-SIDE

A través de l’estratègica col·laboració entre TAAF i Be-Side, posem a disposició dels clients la metodologia i eines pràctiques perquè puguin “passar a l’acció”, millorar la gestió del seu despatx i, d’aquesta manera, començar a establir bases sòlides per afrontar un futur incert, i que permetin, alhora, evolucionar i créixer.

Observant els comentaris i valoracions que els clients fan dels serveis que reben de les administracions de finques, sovint un pensa que el nostre sector no està trobant la manera de satisfer les necessitats del client actual, quan ens exigeix ​​cada dia “més per menys”, en un entorn cada vegada més low cost i que tendeix a l’autogestió.

Coneixem la dificultat dels despatxos d’administració de finques, per introduir canvis, aconseguir implantar-los i evolucionar, saltant l’obstacle del famós “dia a dia”, per millorar la qualitat del servei i la satisfacció dels clients, i tractar d’augmentar el benefici empresarial.

Davant d’un món evolutiu, en carrera accelerada, on el temps d’incorporació dels canvis tecnològics en els hàbits i formes de viure, és cada vegada més curt, podeu trobar respostes i ajuda amb la nostra col·laboració en diferents aspectes, i assolir una millora, amb criteris empresarials, per afrontar el futur incert:

PRODUCTIVITAT EFICIENT

Organització funcional
Ordenació de funcions i optimització de les tasques per lloc de treball.

Disseny de procediments
Elaboració de procediments per optimitzar la gestió de processos i minimitzar els seus costos

Registre d’operacions
Model de gestió que registra qualsevol operació que s’origina al despatx.

Gestió del temps
Model especialitzat per a una millor eficàcia i eficiència del nostre equip

VALOR AFEGIT
Conversió de la informació en coneixement: com realitzem informes interns, a clients, quadres de comandament, adaptats a les necessitats del nostre negoci.

Gràcies a aquesta col·laboració, vàrem fer el passat 11 de Juny una sessió de treball, a través d’un format on el participant va percebre l’aplicació immediata de les millores que, programari i mètodes de gestió combinats, li pot oferir.

Es desenvoluparen 3 aspectes temàtics: organització de l’equip humà (funcions), l’optimització de les tasques i l’explotació de la tecnologia per innovar i millorar la rendibilitat.

Per a això, vàrem remetre una enquesta prèvia que va permetre efectuar una auto-anàlisi i reflexió individual, que va culminar en la base d’un pla d’accions.

NOSALTRES CONEIXEM EL “QUÈ” I EL “PER QUÈ”, PERÒ, EL MÉS IMPORTANT, T’OFERIM EL “COM”