Cap a on evolucionar?

Vols IDENTIFICAR CAP A ON EVOLUCIONAR, i funcionar professionalment com una empresa de serveis?

Què es sol fer davant d’aquestes problemàtiques del dia a dia? Doncs aplicar mesures pal·liatives de manera erràtica, fent un esforç desproporcionat amb un cost elevat i innecessari, tant econòmic com personal, amb un únic objectiu: mantenir la rendibilitat del negoci i sobreviure. Quan el que cal és planificar!

Les Conseqüències

La majoria dels administradors de finques, són despatxos atrapats en el bucle del seu “dia a dia”, i el sector, en general, es troba dins un cercle viciós. Per sortir-se’n, és necessari adaptar-se a les exigències d’un mercat en contínua evolució i canvi, sobretot degut a la revolució tecnològica.

Molts encara no són conscients d’aquesta necessitat, d’altres no saben com afrontar-la, però s’ha de fer el pas per evolucionar i començar a actuar com a empresa, i professionalitzar l’estructura del negoci.

Actualment, hi ha moltes eines i metodologies que ens poden ajudar a definir un nou model de negoci i fer una planificació estratègica per assolir-lo. És habitual, però, que molts despatxos professionals es preguntin si cal, o d’altres ni tan sols s’ho plantegen, ja que són conceptes que els senten lluny, potser perquè es creuen propis de grans empreses. Però és ben al contrari, són mesures imprescindibles en qualsevol negoci, per assolir el canvi que es necessita.

Fent un símil, diríem que “dirigir la nostra empresa és com emprendre un viatge”. Expliquem-ho: tots entenem que no podem planificar un viatge sense saber cap a on volem anar. Això només ens portaria a la improvisació i a dotar-nos d’un “equipatge” que, de ben segur, no seria el més adient. A més, si no tenim clar cap on anem, tampoc podem planificar la ruta, ni com, ni què farem per arribar-hi, i això tindrà com a conseqüència una pèrdua de temps innecessària i un cost addicional considerable. Dirigir una empresa i prendre decisions contínuament, mai pot ser un viatge d’aventura!

Com ho farem

Us ajudarem a triar els conceptes, la metodologia i les eines adients, les adaptarem a la vostre situació i dimensió, les treballarem plegats per, finalment, implantar-les de manera seqüencialment lògica, i així crear la base d’una Direcció Estratègica que les faci perdurables en el temps.

El que aconseguirem amb aquesta feina, prèvia anàlisi, diagnosi i reflexió, és:

  • Aportar VALOR al nostre client, identificant primer quines son les seves necessitats i oferint-li solució, com donem i li fem arribar aquest valor afegit, i quins beneficis en traurem.(veure Model de Negoci
  • Tenir uns OBJECTIUS clars i seguint un full de ruta, és a dir, decidir avui com volem que la nostra empresa sigui en el futur, des de la creació de VALOR. (veure Pla Estratègic
  • I que ens porti a obtenir uns RESULTATS, sabent com treballar i organitzar-nos per aconseguir-ho.(veure COM PASSAR A L’ ACCIÓ?)