Com passar a l'acció?

Control Econòmic

Sistema de control de gestió econòmic

  • Coneixem el benefici o pèrdua que ens produeix cadascun dels serveis que oferim als nostres clients?
  • Ens interessa més créixer en un servei o en un altre?
  • Disposem de marge econòmic per a contractar personal per a una àrea que, segons sembla, necessita algú més?
  • Coneixem el nivell de productivitat/rendibilitat d’una àrea de servei, en relació als recursos que hi destinem?
  • Gestionem la nostra empresa per pressupost anual? I en base a objectius, o “estem al que surti”?

Al nivell de competitivitat actual –nombre de competidors i oferta de preus-, no disposar d’instruments de mesura i control, analítics i pressupostaris, sobre l’evolució del nostre negoci, no és que no sigui recomanable, és que resulta arriscadíssim!

Les Conseqüencies

Com podem prendre decisions, sinó coneixem la realitat econòmica del nostre despatx?

Les empreses s’han d’ajustar contínuament al mercat en que operen, pel que fa als productes/serveis que comercialitzen i als preus de venda. Aquests són els pilars estratègics que han de sustentar, sempre, tota política empresarial:

  • Per a poder mantenir la posició que els productes/serveis gaudeixen en el mercat, es fa imprescindible desenvolupar una continuada i ferma política d’innovació.
  • Per a poder competir en preus, d’altra banda, és necessari que l’empresa controli l’evolució dels seus costos.

Totes aquestes consideracions ens condueixen a que, tota empresa que sigui conscient dels reptes que suposen les condicions que el mercat actual imposa, necessita dotar-se d’un sistema d’informació que permeti el control de l’evolució de les seves despeses. D’aquesta forma, els directius que assumeixen la responsabilitat de prendre decisions en l’organització, tindran una guia indispensable per a la seva actuació.

Com ho farem

Amb un CONTROL DE GESTIÓ, fonamentat en la comptabilitat analítica (costos), el control pressupostari i l’anàlisi de balanços.

En resum, la dràstica reducció de la rendibilitat i l’exigència d’una major competitivitat, fan que la professionalització de la gestió directiva i la utilització de tècniques analítiques de direcció i control més precises, siguin avui totalment indispensables.