Com passar a l'acció?

Preparant l’equip

Preparant i motivant al teu equip

  • Malgrat és evident, ens aturem a pensar qui fa funcionar realment, dia a dia, la maquinària del nostre negoci?
  • Quina és la cara visible de l’empresa davant del client?

Són les persones. I d’elles depèn l’èxit o fracàs de la nostre empresa. Per tant, és l’element més important, si a més tenim en compte que és on hi destinem més recursos econòmics. Aleshores, perquè no li posem tota l’atenció?

Les Conseqüencies

Primer de tot, entendre que la seva gestió va més enllà de la vessant purament administrativa, que sol ser l’habitual en les pimes. Ha de ser una prioritat aconseguir un equip compromès, i per això se n’ha de tenir cura en tots els seus aspectes, sobretot en processos de canvi i/o transformació, on és imprescindible que tot l’equip estigui convençut, motivat i unit davant de l’estratègia a seguir.

No solament és necessari el lideratge de la Direcció i executius, sinó també el compromís i implicació de tots els empleats. Hem d’aprofitar al màxim el seu potencial, fent un bon ús de la comunicació, per fer-los partícips dels nostres projectes i objectius, i sàpiguen, en tot moment, que s’espera d’ells, perquè puguin contribuir a la seva consecució.

Cal doncs detectar les possibles necessitats i problemàtiques particulars per, seguidament, treballar en l’optimització i millora de la gestió del nostre equip.

Com ho farem

Amb metodologies senzilles que ho permeten d’una forma fàcil, i que oferirà resultats d’èxit a curt termini: