Com passar a l'acció?

Gestió per processos

Procedimentem i redissenyem per crear un sistema de qualitat eficient

Com ja hem apuntat a la introducció, entenem que la millora del rendiment de les empreses on hi ha molta càrrega de feina burocràtica / administrativa, com és el cas de les administracions de finques, passa per adoptar una gestió per processos. Les principals motivacions són:

  • Abaratir costos, especialment en els processos de escàs valor afegit pel client, minimitzant-los o suprimint-los.
  • Alliberar recursos –temps i dedicació personal- per dedicar-los als processos de valor afegit pel client i generació de negoci per l’empresa.
  • Unificar mètodes i criteris de treball entre totes les persones que fan la mateixa funció.
  • Minimitzar l’impacte de les rotacions de personal i el temps dedicat a ensenyar “com s’han de fer les coses”, tant a persones noves com a les que cobreixen alguna baixa.
  • Tenir una visió més exacta del negoci, facilitant la gestió i la identificació de les oportunitats de millora, que faran que siguem més competitius.

Tot això ens dona una sèrie d’avantatges: augmenta l’eficiència de les persones, evitant la duplicitat de tasques, facilita el seguiment, l’avaluació i el control intern, evita l’alteració arbitraria dels processos (les maneres de fer les coses), millora el cost dels recursos fixos i, sobretot, és la base per a l’anàlisi, revisió i millora continua.

Com ho farem

En el següent esquema, veiem la guia del treball a fer:

Aquesta feina és fa sota l’enfocament de la norma ISO, de manera que recomanem certificar-se per qualitat, per així assegurar la continuïtat, el manteniment i permanència del sistema.