Com passar a l'acció?

Organització funcional


  • Tens la percepció de que, al teu despatx, tothom fa de tot?
  • Veus com s’acumula la feina, fins el punt que el nombre d’incidències obertes es compta per centenars?
  • Es queixa el teu personal de que no té temps per fer la feina, perquè tot són interrupcions?
  • Els clients es queixen sovint perquè no resolem els seus assumptes?
  • Els teus tècnics i/o gestors estan enfocats al client i a generar negoci en tant resolen les seves necessitats?
Sigui quina sigui la dimensió de l’empresa, cal organitzar de manera eficient els recursos humans, fent una anàlisi dels treballadors que la componen, per assignar funcions concretes a cadascun d’ells i determinar les interrelacions que cal establir-hi. El model funcional que proposem, es basa en la distinció entre ‘atenció al client / fidelització / generació de negoci’ i ‘burocràcia / gestió econòmica-administrativa’, ordenant així les àrees de servei entre ‘productives’ (front office) i de ‘gestió interna’ (back office).

Com ho farem

Un cop analitzades les característiques pròpies i, en funció del nombre de persones de l’equip, desenvoluparem un organigrama funcional i, alhora, una descripció de funcions per a cadascun dels llocs de treball que l’integren, totalment adaptat a les seves necessitats.
.
Això ens possibilitarà elaborar un perfil de competències per a cadascuna de les posicions, i evolucionar cap a organitzacions que treballin en base a objectius i competències, on les persones podran ser avaluades i recompensades per la seva feina, de manera objectiva (veure Gestió per Competències)

Si vols tenir un despatx organitzat, on tothom té funcions específiques, se sap qui fa què, les tasques estan ordenades, es creen els espais temporals per a realitzar-les, es té la sensació de control sobre els assumptes pendents, i els nivells d’estrès no tensionen l’equip ni l’ambient, aquesta és l’eina imprescindible.