Cap a on evolucionar?

Model de Negoci

Anàlisi i noves propostes del model de negoci i les seves estratègies.

Per explicar d’una manera molt senzilla què és el model de negoci, podem dir que és el seu ADN. En altres paraules: és una eina prèvia a concretar estratègies, que ens explica amb claredat:

  • què oferim al mercat i quin valor aporta, com ho fem, a qui li venem i com ho venem (model de servei)
  • com t’organitzes internament per fer-ho i de quina manera generes ingressos (model de gestió)

Les Conseqüencies

I per què cal -fins i tot és vital- revisar el teu model?

Perquè us ajudarà a reflexionar i ser conscients de tots els seus aspectes, per tal de fer els ajustos i modificacions que calguin, i així assegurar la seva continuïtat, L’adaptació del model de negoci és bàsic per respondre a un mercat canviant, accelerat i, moltes vegades, erràtic.

En el cas dels despatxos professionals, és absolutament necessari repensar el model actual en clau estratègica, i evolucionar d’un servei completament reactiu, a ser proactiu i oferir nous serveis que sintonitzin amb les autèntiques necessitats del client i les del seu immoble (si parlem de serveis immobiliaris)

Com ho farem

Ús ajudarem al seu anàlisi amb la metodologia adient, i us acompanyarem en la reflexió juntament amb l’assessorament, basat en la nostre experiència, per a configurar-lo. Posteriorment determinarem les estratègies necessàries per implementar el nou model, definint objectius, com treballar per aconseguir-los i com ens hem d’organitzar.