Com passar a l'acció?

Treball per Gestions


  • Com sabem si un client té raó quan es queixa?
  • Quan temps es perd en la nostra organització, investigant per saber com està un tema que un client ens està reclamant, per manca d’informació sobre gestions realitzades, no enregistrades?
  • Ens preguntem sobre la imatge que podem oferir als nostres clients, quan ens endarrerim en la solució d’un problema, o simplement en informar de l’estat del tema en qüestió?
  • Som conscients del que ens arriba a perjudicar el fet de no disposar de dades estadístiques, a l’hora de defensar la quantitat i la qualitat de la nostra gestió davant del client? I de la defensa dels nostres honoraris?
Està demostrat que treballar en temps real, permet assolir el nivell màxim d’eficàcia i eficiència en qualsevol àmbit de gestió.

Com ho farem

Nosaltres orientem la forma de gestionar a aquest objectiu, i li afegim un complement: “treballar per gestions”.

En què consisteix treballar per gestions? Doncs en registrar tota activitat que realitzi qualsevol component de la nostra organització, en el programa informàtic de gestió, en temps real. Què implica això? Què ens permetrà assolir?

  • Ser molt més eficients. Quan no es treballa per gestions, paradoxalment es tendeix a invertir molt més temps en la gestió. Aquest fet, sovint, provoca una acumulació d’incidències i expedients per resoldre. Es provoca un efecte “bola de neu”, les gestions pendents van creixent, triguem més en resoldre, el client incrementa la reclamació, llavors encara disposem de menys temps per la resolució, i ja tenim el cercle viciós creat.
  • Fabricar temps”. Tenir un control complert i rigorós de tota l’activitat realitzada, especialment en relació amb el client, permet informar sobre l’estat de resolució del assumptes, de forma immediata. Ja no cal invertir en investigacions: per això “fabriquem temps”.
  • Programar i simplificar els seguiments dels temes pendents: poder fer un seguiment a temps real sobre qualsevol incidència o expedient obert.
  • És un mitjà estratègic –imprescindible- per propiciar el canvi de mentalitat dels nostres equips, per passar de la “gestió burocràtica de resolució d’expedients” a un enfocament d’atenció al client de qualitat i eficaç.
  • Oferir una imatge d’empresa de serveis, eficaç i moderna, orientada a la satisfacció del client: disposar de tota la informació sobre la gestió realitzada a un client, permetrà emetre informes on podrem exposar tot el nivell d’activitat realitzada per a ell.
  • Defensar molt millor els nostres honoraris. Els informes de gestió, quantitatius i qualitatius, permetran argumentar els honoraris o, fins i tot, augmentar-los.