Cap a on evolucionar?

Model de Direcció

Anàlisi i canvi del model de direcció: Direcció per objectius.

En molts casos, els objectius de les persones i departaments de la nostra empresa són diversos i, en molts casos, divergents. La Direcció per Objectius contribueix a crear equips de treball plenament identificats amb els interessos generals de l’empresa, convertint-se d’aquesta manera en el veritable combustible del seu èxit. Aquest mètode estratègic dona sentit als altres sistemes de gestió que us recomanem, com els sistemes de qualitat o la gestió per competències.

Les Conseqüencies

Aquest sistema estableix que tots els col·laboradors de l’empresa -amb independència del seu nivell jeràrquic-, han de conèixer aquests objectius, per treballar en la seva consecució. Per tant, suposa molt més que una simple política de Recursos Humans, que associa la retribució amb la productivitat; és una estratègia de direcció que fomenta la participació i l’autonomia, motivant la nostre força laboral, i té una doble vessant:

  • Impulsar el desenvolupament de l’empresa, ordenant els seus recursos i capacitats per a la consecució dels objectius estratègics i operatius. Establint objectius a curt termini i fomentant la participació i l’autonomia, motivem la força laboral.
  • Promoure el desenvolupament professional del nostre equip de persones, des del millor aprofitament de les seves capacitats professionals.

Com ho farem

Disposem de metodologies senzilles, molt especialitzades en empreses del sector, que permeten implementar sistemes de Direcció per Objectius d’una forma fàcil, que us facilitarà resultats a curt termini.

El nostre equip expert en gestió de persones donarà suport a la implementació d’aquests mètodes, ajudant a l’empresa i abordant les seves circumstàncies o problemàtiques particulars.