Com innovar i créixer?

Marqueting i Comunicació

Estratègia i aplicacions

 • Quants cops un client li ha dit a un administrador de finques que “no sabia que també venia pisos”?
 • Tenim la sensació que no fem prou pels clients importants del despatx?
 • Creiem que estem estancats pel que fa a la captació de nous clients? Ens adonem que el “boca-orella” no és suficient per créixer?
 • Hem assumit que el client ja no és per tota la vida?
 • Estem presentant la nostra oferta de serveis, de forma que el client pugui apreciar el nostre valor diferencial vers la competència?

Les Conseqüencies

Molts despatxos viuen immersos en el “dia a dia” i pateixen de manca de reflexió sobre el model de negoci del propi despatx. En aquest context, la conseqüència és:

 • manca de segmentació dels serveis, de forma que no hi ha una correlació directa entre el que el client necessita, el que se li ofereix, i el que paga
 • l’heterogeneïtat de les carteres, conseqüència de la manca de selecció de públic objectiu
 • l’absència d’estratègia de màrqueting
 • una certa passivitat a l’hora de vendre serveis i captar clients

Però si aquesta realitat l’enfoquem des del punt de vista del client, sobre com ens veu, aquest sovint aprecia:

 • manca de diferenciació (des de fora, els despatxos li semblen iguals, i les ofertes de servei també semblants)
 • hi ha un escàs coneixement del catàleg de serveis (sovint no copsa tot el que fem)
 • no hi ha suficient comunicació sobre la gestió que el despatx li ofereix

Com ho farem

A partir de la revisió i re-definició del model de negoci, des de Be-Side establim les bases del pla de màrqueting, i el de comunicació, per fer possible el creixement de les carteres, la fidelització del client actual i la venda creuada de serveis.

Complementàriament, assessorem i dissenyem les aplicacions d’imatge i comunicació, derivades de les estratègies prèviament definides (imatge corporativa, web, catàlegs de servei, imatge de les instal·lacions –interior i exterior-, xarxes socials, entre d’altres)