Com innovar i créixer?

Inteligencia de negoci

Presa de decisions: eines Business Intelligence (quadres de comanament i informes)

  • Sabem si donem sortida en temps i forma als encàrrecs dels nostres clients?
  • Disposem de controls per saber quan s’encalla algun procés i es comença a produir endarreriments i acumulació de tasques pendents?
  • Disposem d’informes automatitzats per assessorar al client, o per exposar tota la gestió realitzada per ell?
  • Creiem que són fiables les nostres bases de dades, i preparades per extreure’n informació d’elles?

A dia d’avui, encara no s’està explotant la quantitat ingent d’informació que, dia rere dia, anem incorporant als nostres programes de gestió. Informació que únicament s’utilitza per gestionar, quan hi ha tota una oportunitat d’anàlisi, susceptible de ser transformada en valor:

Les Conseqüencies

Existeixen eines conegudes com a Business Intelligence (BI), capaces de transformar les dades en informació, facilitant que el procés de presa de decisions sigui més eficient. I això en la doble vessant de:

  • Client: obtenint informes de gestió i/o econòmics per oferir al client anàlisis i estudis que l’ajudin a prendre decisions, i també presentar-li informes sobre tota la gestió que hem realitzat per ell. Tot això, ens posicionarà com a consultors, millorarà la qualitat del nostre assessorament i de la nostra imatge professional i fidelització del client.
  • Despatx, mitjançant quadres de comanament i estudis interns. La gestió per processos és un sistema de gestió empresarial que es recolza en les eines BI (veure Gesitó de Processos), per comparar, no només els indicadors de resultat, sinó també el seu compliment, vers els objectius previstos, ajudant a identificar les causes de mals resultats i a millorar-los. Podrem, a partir d’aquí, dissenyar informes interns automatitzats i específics i quadres de comanament, que poden orientar la gestió tant a la Direcció, com als caps d’àrea i als propis tècnics (administradors, gestors, etc.).

Com ho farem

Utilitzant les eines BI i vinculant-les als programes de gestió del despatx:

  • Informes de gestió i/o econòmics per client. Els dissenyarem a mida i els vincularem a la base de dades del programa de gestió, perquè es puguin obtenir de forma automatitzada.
  • Quadres de comanament i estudis interns. Identificarem els indicadors de control de processos i dissenyarem els quadres de comanament. Definirem tanmateix els informes de gestió i/o econòmics/financers, vinculats a la informació continguda a les bases de dades internes.