Com passar a l'acció?

Formació


  • Com a empresa de serveis, tota l’atenció, la gestió, el servei en definitiva que rep el client, depèn totalment de la qualitat del personal que l’ofereix.
  • Fins a quin punt som conscients de que el sostre del nostre despatx ve marcat pel nivell professional, competencial i actitudinal dels nostres col·laboradors?
Ja hem comentat que, per fer forta la nostra empresa, cal fomentar el talent. Cal millorar les actituds i habilitats, estar al dia dels coneixements necessaris dins la nostra especialització i de les eines més apropiades per desenvolupar la nostre feina, de manera més eficient i competitiva. Per a ser coherents, cal doncs una formació continuada de tot l’equip per assolir-ho.

Com ho farem

  1. Detectant les necessitats formatives per adquirir les capacitats assenyalades, derivades de l’elaboració dels perfils de competències i/o d’altres en concret, elaborant un pla de formació a mida i adaptat a cada persona i la seva funció: direcció, executius, gestors de PH, gestors de PV, equip comercial i atenció a client.
  2. Executant la formació.
  3. Avaluant els resultats: satisfacció, aprenentatge, transferibilitat a la posta en pràctica a la feina diària, retorn de la inversió.