Com innovar i créixer?

L’EXPLOTACIÓ EMPRESARIAL: com créixer i innovar?

Parlem de clients? Tots sabem el que suposa, avui dia, captar un client, tant se val el tipus de servei professional de que es tracti. Fixem-nos en l’administració de comunitats o de lloguers, o quan es tracta de captar producte d’intermediació immobiliària. Podríem parlar d’igual forma d’altres col·lectius: assessors fiscals, laborals, arquitectes, etc.

Vivim temps de fortíssima competència, en un mercat que no controla prou bé la intrusió. Temps turbulents on les noves tecnologies, en continua i creixent renovació, fan saltar pels aires els vells esquemes de servei, quan deixen de respondre a unes necessitats radicalment diferents dels clients.

Les Conseqüencies

Si posem el focus en l’administració de finques, constatem que el servei que oferim, normalment de naturalesa burocràtica, reactiva i d’escàs valor afegit, tendeix a ser poc apreciat, de forma que la primera conseqüència es dona en una lluita per no baixar honoraris quan s’ha de presentar una oferta de serveis. O quan l’administrador emet certificat de corrent de pagament d’un immoble de les seves comunitats administrades, i no ha estat la seva empresa qui ha gestionat l’operació de compravenda.

Per un administrador de comunitats, per exemple, hauria de ser un objectiu estratègic convertir els usuaris del seu servei –els propietaris dels immobles de les comunitats- en clients directes (ara no ho són!) En el cas d’una assessoria fiscal-laboral, parlaríem dels treballadors de les empreses que gestionen, com a públic objectiu.

No seria més factible captar aquests col·lectius –comuners o treballadors- que qualsevol del carrer, donat que són coneixedors dels nostres serveis, aprecien la seva qualitat i confien en nosaltres? Tenim l’oportunitat de que ens escoltin!… I “comprin”!

Com ho farem

En aquest context, des de Be-Side apostem per tres vies:

  • La priorització de la venda de serveis al client intern, és a dir, el client que forma part de la nostra cartera, més que al client extern -cada cop més difícil de captar- mitjançant la configuració d’una oferta cada cop més integral de serveis, l’aposta per la qualitat -que ens durà a la fidelització-, i un màrqueting planificat, capaç de fer arribar al client les nostres ofertes i les bondats dels nostres serveis. (veure: Màrqueting i Comunicació)
  • La incorporació definitiva de la tecnologia, tant la informàtica, com la de comunicacions, i les aplicacions orientades a serveis (app’s) (veure: Estratègia Tecnològica)
  • La innovació, per afegir valor al servei, acostant-lo a les autèntiques necessitats del client actual. (veure Innovació)