Què fer per millorar?

Diagnosi 360º

Radiografia del teu despatx.

Gràcies al profund coneixement que tenim dels despatxos professionals i de les administracions de finques especialment, podrem ajudar-te a conèixer com funciona la teva organització en profunditat i tots els seus aspectes.

Com ho farem

Realitzarem una diagnosi complerta, identificant tots aquells punts que requereixin atenció:

  • Direcció i estratègia.
  • Organització i recursos.
  • Anàlisi de clima laboral i de l’estat motivacional del factor humà.
  • Serveis: abast i forma en que es presten. Rendibilitat econòmica de cadascun d’ells.
  • Mercat.
  • Processos.
  • Màrqueting i comunicació.
  • Tecnologia.
  • Situació financera.

Mitjançat l’anàlisi final de totes les dades i inputs recollits, et dissenyarem les claus i eines per millorar i donar una solució personalitzada.