Com passar a l'acció?

Acompanyament a les persones en processos de transformació i canvi


Quan la Direcció, davant d’una situació crítica a la seva empresa, es planteja els serveis de la nostra consultoria i exposa una problemàtica concreta, aquesta sol ser només la punta de l’iceberg d’una cadena de problemes que, a més, solen tenir causes diverses. Malgrat això, moltes vegades s’espera de nosaltres una solució ràpida i concreta, per passar, el més ràpidament possible, al QUÈ FER; és a dir, a decidir i passar a l’acció, oblidant inclús, el propi convenciment. Sí actuéssim així, utilitzaríem només “tirites”, però no resoldríem la causa del problema, essent la solució proposada un fracàs que ve acompanyat de la frustració de tota l’organització.

Les Conseqüencies

Quina és doncs la millor manera?
És evident que cal una anàlisi prèvia i una diagnosi acurades, per trobar i implantar solucions definitives. Però, sobretot, cal preparar la part més important: les persones que ho faran possible i el COM HO VIUEN; preparació indispensable abans d’iniciar qualsevol procés de canvi i/o transformació.

Com ho farem

Donant el recolzament necessari en cada pas, per superar qualsevol escull en el camí, mitjançant l’anàlisi del clima laboral, el coaching personal o de grup, l’assessorament per una comunicació eficaç, els mètodes de participació, feed-back i reconeixement de l’esforç.