Què fer per millorar?

Vols fer una anàlisi de la situació actual del teu despatx i QUÈ FER PER MILLORAR?

  • Estàs amoïnat/da perquè la feina no surt?
  • Com compaginar l’atenció al client amb l’execució de les tasques diàries?
  • Potser comences a percebre que els clients no estan prou satisfets?
  • Et costa mantenir clients i, en canvi, cada cop entren menys de nous?
  • Saps quins serveis són rendibles i quins no?
  • Els teus col·laboradors/es no estan prou motivats?

Aquestes, i moltes altres qüestions, formen part del dia a dia de les administracions de finques, i de molts altres tipus de despatx.

Les Conseqüències

Quan s’està atrapat en la gestió –més quan aquesta et desborda- difícilment es té la capacitat i el temps per analitzar de manera objectiva què és el que realment passa i sortir-se’n un sol.

És poc habitual que problemes que, inicialment s’expressen des de Direcció, tinguin l‘origen i solució sobre un únic aspecte. Cal analitzar-ho.

Com ho farem

Per això nosaltres et facilitem l’ajuda especialitzada que et cal, per a fer una diagnosi inicial acurada i absolutament imprescindible, per assentar un pla d’accions i iniciar el procés de millora, sigui quin sigui l’abast del problema.

Si aquest és el cas, et proposem dos tipus de diagnosi: